Regulamin Promocji "Rozdajemy karty za zakupy Asarto"

I. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin, określa zasady przeprowadzenia przez POLCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Krętej 4, (dalej "Organizator") promocji „Rozdajemy bony za zakupy Asarto”.

II. Czas trwania, uczestnicy i przystąpienie do promocji

  1. Program przeznaczony jest dla Partnerów Handlowych firmy Dodrukarki.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 20, którzy w okresie od 01.02.2024 do 30.04.2024 roku lub do wyczerpania zapasów nagród dokonają zakupu materiałów eksploatacyjnych marki ASARTO.

III. Zasady promocji i nagrody

  1. Aby wziąć udział w promocji należy w wyznaczonym okresie czasowym (patrz pkt. II.1) dokonać jednorazowego zakupu (na jednej fv lub paragonie) 2 tonerów marki Asarto.
  2. Za każdy jednorazowy zakup produktów określonych w pkt. III.1 uczestnik ma możliwość otrzymania od Organizatora gwarantowanej nagrody: – karty Rossmann o wartości 10 zł.
  3. Liczba nagród ograniczona, liczy się kolejność złożenia zamówienia.
  4. W promocji można wziąć udział wielokrotnie.

IV. Wydawanie nagród

  1. Nagroda dodawana będzie do zamówienia złożonego w danym dniu w okresie trwania promocji.

V. Postanowienia końcowe

  1. Treść regulaminu promocji jest dostępna w biurze Organizatora w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Krętej 4 oraz w firmie Dodrukarki.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 20.
  2. Każdy z uczestników promocji oświadcza, iż z warunkami niniejszego regulaminu zapoznał się, zrozumiał je oraz akceptuje je w całości.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu promocji lub zakończenia czasu trwania promocji bez podawania przyczyny.