Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności sklepu internetowego DODRUKARKI.PL

 

Co znajdziesz w tym dokumencie?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach

Politykę podzieliliśmy na cztery części:

 1. wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;
 2. szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy odrębnie dla każdego formularza, który możesz wypełnić w naszym Sklepie oraz w odniesieniu do kontaktu z nami na podane przez nas w Sklepie dane kontaktowe;
 3. informacje o przetwarzaniu Twoich danych na naszych profilach w Social Mediach;
 4. informacje o plikach cookies.

 

Część I – Postanowienia ogólne

§ 1 Administrator

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli „DODRUKARKI.PL” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator” lub „My”.
 2. Nasz adres to ul. Przędzalniana 20, 90-034 Łódź, jesteśmy zarejestrowani w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 31922, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, nasz kapitał zakładowy 50 000 zł, NIP 7270125318.
 3. Możesz skontaktować się z nami:
  1. Listownie na adres korespondencyjny: ul. Przędzalniana 20, 90-034 Łódź
  2. e-mailem na adres: sklep@dodrukarki.pl,
  3. telefonicznie pod numerem: 426767377

 

§ 2 Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami: 

 1. „Sklep DODRUKARKI.PL” – sklep internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem https://www.dodrukarki.pl/,
 2. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
 3. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj,
 4. „Social media” – portal społecznościowy Facebook, Instagram oraz inne portale społecznościowe, w których mamy nasze profile.

 

§ 3 Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Sklepie DODRUKARKI.PL lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania przez Ciebie ze Sklepu DODRUKARKI.PL przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
 2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Sklepu DODRUKARKI.PL.

 

§ 4 Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
  1. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
  2. możesz dokonywać ich sprostowania,
  3. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
  4. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 2. W częściach II – IV Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. W niektórych sytuacjach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
 3. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

 

§ 5 Prawo sprzeciwu

 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych lub jeżeli sami je zbierzemy, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
  1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
  2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

 

§ 6 Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/

 

§ 7 Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

 1. W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.
 2. Polityka znajduje się na stronie https://www.dodrukarki.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html oraz w naszym biurze, którego adres wskazujemy w § 1 ust. 3 Polityki.

 

 

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w trakcie kontaktu z nami


§ 8
Kontakt z nami poprzez chat, e-mail lub numer telefonu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w Sklepie DODRUKARKI.PL, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

  - Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.

 2. Jakie masz prawa?

  - Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?

  - Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy jednak nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

  - Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. 

 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość. 

 6. Komu przekażemy Twoje dane?

  - Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Sklepu DODRUKARKI.PL lub danych osobowych dla nas oraz dostawcy narzędzia LiveChat.

 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  - Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.

 

§ 9 Rejestracja konta w Sklepie DODRUKARKI.PL 

Jeżeli rejestrujesz się w Sklepie DODRUKARKI.PL zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  1. Wykonania umowy o założenie konta w Sklepie DODRUKARKI.PL oraz poszczególnych umów sprzedaży produktów,
  2. marketingowych polegających na dopasowywaniu treści do Twoich wcześniejszych działań w Sklepie DODRUKARKI.PL, możemy m.in. przedstawiać Ci w Sklepie DODRUKARKI.PL listę produktów, które mogą Cię zainteresować albo zachęcać do kontynuowania zakupów, których nie dokończyłeś,

 2. Jakie masz prawa?

  - Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.  

 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?

  - Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak założyć konta w Sklepie DODRUKARKI.PL oraz zawierać umów sprzedaży za jego pośrednictwem. 

 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

  - Art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy, wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. przepisów podatkowych) oraz nasz prawnie uzasadniony interes. 

 5.  
 6.  
 7. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

  - Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie działań marketingowych opisanych w punkcie a.2 powyżej. 

 8. Komu przekażemy Twoje dane?
  1. Dostawcom narzędzi do:
   1. analityki ruchu na stronach Sklepu DODRUKARKI.PL, 
   2. prowadzenia marketingu, 
  2. Kurierom.
  3. Operatorom płatności dostępnych w Sklepie DODRUKARKI.PL .
  4. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Sklepu DODRUKARKI.PL oraz danych osobowych dla nas.
  5. Biurom księgowym lub kancelariom prawnym.

 9. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Przez czas:
  1. trwania umowy o założenie konta w Sklepie DODRUKARKI.PL, poszczególnych umów sprzedaży oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy je prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
  2. prowadzenia działań marketingowych polegających dopasowywaniu treści do Twoich wcześniejszych działań w Sklepie DODRUKARKI.PL albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w ww. celu.

 

§ 10 Zakupy w Sklepie DODRUKARKI.PL bez rejestracji konta

Jeżeli dokonujesz zakupów w Sklepie DODRUKARKI.PL, ale nie masz zarejestrowanego w nim konta, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  1. Wykonania umowy sprzedaży produktów,
  2. marketingowych polegających na dopasowywaniu treści do Twoich wcześniejszych działań w Sklepie DODRUKARKI.PL, możemy m.in. przedstawiać Ci w Sklepie DODRUKARKI.PL listę produktów, które mogą Cię zainteresować albo zachęcać do kontynuowania zakupów, których nie dokończyłeś.

 2. Jakie masz prawa?

  - Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?

  - Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak zawierać umowy sprzedaży za pomocą Sklepu DODRUKARKI.PL. 

 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

  - Art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy, wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. przepisów podatkowych) oraz nasz prawnie uzasadniony interes. 

 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

  - Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie działań marketingowych opisanych w punkcie a.2 powyżej.

 6. Komu przekażemy Twoje dane?

  1. Dostawcom narzędzi do:
   1. analityki ruchu w Sklepie DODRUKARKI.PL, 
   2. prowadzenia marketingu, 
  2. Kurierom.
  3. Operatorom płatności dostępnych w Sklepie DODRUKARKI.PL .
  4. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Sklepu DODRUKARKI.PL oraz danych osobowych dla nas.
  5. Biurom księgowym lub kancelariom prawnym.

 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Przez czas:
  1. niezbędny do wykonania umowy sprzedaży oraz do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
  2. prowadzenia działań marketingowych polegających dopasowywaniu treści do Twoich wcześniejszych działań w Sklepie DODRUKARKI.PL albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w ww. celu.

 

Część III – nasze profile w Social media

 

§ 11 Korzystanie z naszych profili w Social media

Jeżeli korzystasz z naszego profilu, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  1. udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz,
  2. prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
  3. udostępniania naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasz profil,
  4. marketingowym polegającym na informowaniu o naszych produktach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym profilu, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników Social media,
  5. statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez podmioty prowadzące Social media, jak przykładowo Facebook Ireland Ltd. danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez podmioty prowadzące Social media są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez te spółki Twoich zachowań na naszym profilu.
 2. Jakie masz prawa?

  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?

  Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez Social media zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko (lub nick) oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.

 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

  Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych produktach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z naszym profilem. 

 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  1. Podmiotom prowadzącym Social media, jak w szczególności Facebook Ireland Ltd.
  2. Podmiotom, które prowadzą dla nas nasze profile w Social mediach.

 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Przez czas:
  1. potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń;
  2. obserwowania przez Ciebie naszego profilu. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta w Social media.

 

Część IV – informacje o plikach cookies i związanym z nimi przetwarzaniu danych osobowych


§ 12
Wejście na strony Sklepu DODRUKARKI.PL 

Wejście na strony Sklepu DODRUKARKI.PL wiąże się z przetwarzaniem przez nas informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), a następnie uzyskiwany jest dostęp do znajdujących się w nich informacji. Działania te następują na opisanych poniżej zasadach.

 

§ 13 Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

 1. W Sklepie DODRUKARKI.PL stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Sklep DODRUKARKI.PL . Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link.
 2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  1. zapewnienia prawidłowego działania Sklepu DODRUKARKI.PL, w tym utrzymania Twojej sesji,
  2. marketingowych polegających na wyświetlaniu Ci reklam naszych produktów na innych stronach internetowych, w tym w portalach społecznościowych, w dopasowaniu do produktów, które oglądałeś w Sklepie DODRUKARKI.PL ,
  3. statystycznych i analitycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz ze Sklepu DODRUKARKI.PL.
 3. W przypadkach opisanych w punktach b oraz c powyżej może mieć miejsce przetwarzanie Twoich danych osobowych:
  1. ich przetwarzanie realizujemy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 
  2. naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu naszych produktów, które oglądałeś w naszym Sklepie DODRUKARKI.PL i dopasowanie wyświetlanych Ci reklam do Twoich wcześniejszych działań w Sklepie DODRUKARKI.PL, a także zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania przez Ciebie z naszego Sklepu DODRUKARKI.PL, by optymalizować jego działanie;
  3. Twoje prawa związane z tym przetwarzaniem przedstawiliśmy w § 4 i 5 Polityki;
  4. pamiętaj, że w każdej chwili możesz się z nami skontaktować i wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
  5. Twoje dane osobowe przekażemy do operatorów sieci reklamowych, w tym portali społecznościowych;
  6. będziemy je przechowywali przez czas prowadzenia przez nas tych działań marketingowych lub statystycznych i analitycznych albo do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, lub sprzeciwu odnoszącego się do celów statystycznych lub analitycznych;
  7. przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie dokonywane po spełnieniu warunków pozwalających na takie działanie. O wystąpieniu takiej sytuacji będziemy Cię informowali;
  8. udostępnienie tych danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich udostępnienia np. poprzez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania blokującego nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami; nie będziesz wówczas widział reklam naszych produktów dopasowanych do Twoich działań w Sklepie DODRUKARKI.PL, w tym oglądanych produktów.

§ 14 Rodzaje plików cookies

W Sklepie DODRUKARKI.PL znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

 1. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
 2. czasowe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do upływu z góry określonego czasu (maksymalnie 2 lata) pamiętaj, że takie pliki możesz usunąć wcześniej samodzielnie (w § 16 wskazujemy, jak to zrobić),
 3. stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz (w § 16 wskazujemy, jak to zrobić),
 4. zewnętrzne, pochodzą m.in. od dostawców narzędzi do analityki w Sklepie DODRUKARKI.PL.

 

§ 15 Jak blokować pliki cookies

 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwiała ona przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie. Możesz także wykorzystać w tym celu odpowiednie rozszerzenia do przeglądarek lub programy. 
 2. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobie blokowania cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 

§ 16 Jak usunąć pliki cookies

 1. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
 2. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 

§ 17 Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie ze Sklepu DODRUKARKI.PL 

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Sklepu DODRUKARKI.PL. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie korzystania ze Sklepu DODRUKARKI.PL . Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo możesz nie móc dokończyć zakupów w naszym Sklepie DODRUKARKI.PL.

 

§ 18 Zewnętrzne pliki cookies

 1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców. Możesz je zablokować lub sam usunąć z Twojego urządzenia. Jak to zrobić wskazujemy w § 15 i § 16. Pliki te są przechowywane na Twoim urządzeniu przez różny czas, w zależności od danego pliku. W przypadku plików cookies czasowych maksymalnie przez 2 lata. Są też pliki cookies stałe pochodzące od zewnętrznych dostawców, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz.
 2. W Sklepie DODRUKARKI.PL znajdują się pliki cookies dostarczane przez:
  1. Google Ireland Limited w ramach usług Google Analytics, Google AdWords oraz DoubleClick. Usługi te pomagają nam analizować ruch w Sklepie DODRUKARKI.PL. Na ich podstawie uzyskujemy statystyki i dane analityczne pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie ze Sklepu DODRUKARKI.PL. Działanie Google Analytics możesz zablokować, wykorzystując w tym celu dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl;
  2. Facebook Ireland Ltd. Usługi przez nią dostarczane, w ramach Facebook Pixel, pomagają nam w promocji naszych produktów w Social Media, w tym wyświetlaniu bardziej trafnych reklam i mierzeniu ich skuteczności; Spółka ta może także zbierać informacje samodzielnie za pomocą tych plików dla własnych celów – zobacz więcej w polityce prywatności Facebooka;
  3. LiveChat Inc. Usługi te są niezbędne dla funkcjonowania narzędzia LiveChat umożliwiającego kontakt z nami za pośrednictwem czatu on-line. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie www.livechatinc.com. Korzystanie z komunikatora nie wymaga procesu instalacji oprogramowania na urządzeniu użytkownika. Oficjalnym partnerem LiveChat w Polsce jest BespokeChat sp. z o.o.;
  4. Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Usługi przez nią dostarczane, w ramach narzędzi Opineo.pl, pomagają nam w promocji naszych produktów, w tym wyświetlaniu reklam dostosowanych do Twoich preferencji. Jeżeli odwiedziłeś stronę Opineo.pl, a następnie Sklep DODRUKARKI.PL, na Twoim urządzeniu zostanie umieszczony automatyczny zestaw plików cookies z domeny Opineo.pl służący ww. celom. Możesz zablokować powyższe działanie korzystając z ustawień przeglądarki.
 3. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie dokonywane po spełnieniu warunków pozwalających na takie działanie. O wystąpieniu takiej sytuacji będziemy Cię informowali.