Informacje o ochronie danych osobowych

Administratorem Twoich danych jest „DODRUKARKI.PL” sp. z o.o.

Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 31922, kapitał zakładowy 50 000 zł, NIP: 7270125318.

 

Jak możesz się z nami skontaktować?

listownie: ul. Przędzalniana 20, 90-034 Łódź,

e-mailem na adres: sklep@dodrukarki.pl

 

Jakie masz prawa?

 1. dostępu do Twoich danych,
 2. ich poprawiania,
 3. żądania ich usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

 

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 1. rozwiązania poruszonej przez Ciebie sprawy,
 2. marketingowym polegającym na promocji naszych towarów i usług oraz nas samych.

 

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Przy czym, bez podania Twoich danych kontaktowych nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twój list lub wiadomość i rozwiązać poruszonej przez Ciebie sprawy.

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest rozwiązanie poruszonej przez Ciebie sprawy oraz prowadzenie naszego marketingu.

 

Komu przekażemy Twoje dane?

 1. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) portalu oraz danych osobowych dla nas,
 2. Dostawcy narzędzia do prowadzenia czatu,
 3. Poczcie oraz kurierom.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

 1. potrzebny na rozwiązanie poruszonej przez Ciebie sprawy,
 2. prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.

 

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:

 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.